Doprava zdarma
při nákupu nad 850 Kč
 • můj košík
 • Přihlásit se

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce. Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět. Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.

 

 1. VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY

 1. Uděluji tímto souhlas společnosti Pavel Muzikář - Café Alegre, IČ 47565993, se sídlem Ke Hřišti 565, Černošice, PSČ 25228 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • poštovní adresa

 • e-mail

 • telefonní číslo

 • IČ, DIČ

 1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování objednávky a doručení objednaného zboží zákazníkovi, tj. za účelem plnění uzavřené smlouvy, a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

 

 1. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

 1. Uděluji tímto souhlas společnosti Pavel Muzikář - Café Alegre, IČ 47565993, se sídlem Ke Hřišti 565, Černošice, PSČ 25228 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • poštovní adresa

 • e-mail

 • telefonní číslo

 • pohlaví

 • datum narození

 • IČ, DIČ

 1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence zákazníků, umožnění zákazníkům sledování historie objednávek a snadnějšího vytváření nových objednávek a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

 

 1. VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

 1. Uděluji tímto souhlas společnosti Pavel Muzikář - Café Alegre, IČ 47565993, se sídlem Ke Hřišti 565, Černošice, PSČ 25228 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • e-mail

 • telefonní číslo

 1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení dotazu položeného prostřednictvím kontaktního formuláře a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání společnosti Správce. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na tyto kontaktní údaje společnosti Správce.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době Správce využívá tyto zpracovatele:

 • společnost BlueGhost.cz, s.r.o., IČ 289 01 061, se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Českomalínská 516/27, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 152013 (dále jen „BlueGhost“)

 • společnost VSHosting s.r.o., se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 615 05 455, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29746 (dále jen „VSHosting“)

 • společnost GOPAY s.r.o., se sídlem Planá 67, Planá, 370 01, IČ 260 46 768, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C/11030 (dále jen „GOPAY“)

 • spolenočnost Heureka Group a.s., se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, která zpracovává osobní údaje zákazníků v rámci služby Ověřeno zákazníky.

Dalšími příjemci osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy, stejně jako osoby zajišťující marketingové služby pro společnost Správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. Beru na vědomí, že mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,

 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu

 • nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy

Napište nám

Informace o zpracování osobních údajů